Oferta
Wiedza, jakość, indywidualne podejście

Głównymi aspektami naszej działalności są:

  Badania konstrukcji budowlanych
 1. Badania cech fizycznych materiałów budowlanych:
  • wytrzymałości
  • nasiąkliwości
  • mrozoodporności
  • kształtu i wymiarów
 2. Badania niszczące - określenie klasy betonu poprzez ściskanie w prasie (wykonanie odwiertów rdzeniowych / próbki normatywne)
 3. Badania niszczące - badanie podkładów kolejowych
 4. Badanie nieniszczące - określenie klasy betonu sklerometrem (młotkiem Schmidta)
 5. Badanie nieniszczące - określenie klasy betonu betonoskopem (metoda ultradźwiękowa)
 6. Badanie nieniszczące - określenie rozkładu zbrojeń i grubości otuliny w konstrukcjach żelbetowych z wykorzystaniem urządzeń ferromagnetycznych i georadarowych
 7. Badania nieniszczące - określenie grubości powłok ochronnych elementów metalowych oraz badania kontrolne grubości elementów konstrukcji stalowych (ścianek rurociągów, profili zamkniętych, elementów z jednostronnym dostępem)
 8. Badanie elementów murowych
 9. Mykologia – badanie zagrzybienia obiektów

 10. Badania konstrukcji metalowych
 11. Badanie połączeń spawanych i materiałów:
  • metodą ultradźwiękową (UT)
  • penetracyjną (PT)
  • magnetyczno-proszkową (MT)
  • wizualną (VT)
 12. Pomiar grubości ścianek obiektów: metalowych, z tworzyw sztucznych i ceramicznych metodą punktową lub liniową (B-skan)
 13. Badanie twardości metali twardościomierzem przenośnym
 14. Badanie twardości tworzyw sztucznych i gumy
 15. Pomiar grubości powłok antykorozyjnych i ognioochronnych

 16. Badania wentylacji
 17. Wydajności wentylacji
 18. Przepływu powietrza w kanałach
 19. Pomiar ciśnienia powietrza w kanałach
 20. Wykonywanie regulacji wentylacji
 21. Szczelność pomieszczeń wg PN-EN 13829

 22. Badania środowiska
 23. Oświetlenie elektryczne
 24. Oświetlenie dzienne
 25. Hałas
 26. Drgania mechaniczne
 27. Zapylenie pomieszczeń
 28. Zawartość dwutlenku węgla w pomieszczeniach

 29. Badania termograficzne
 30. Termografia budowlana
 31. Termografia elektryczna
 32. Termografia mechaniczna

 33. Badania wizualne DRONEM
 34. Inspekcja mostów, wiaduktów
 35. Inspekcja kominów, wież i słupów
 36. Obiektów wielkogabarytowych

 37. Badania wizualne ENDOSKOPEM („kamerowanie”)
 38. Inspekcja kanałów, rurociągów
 39. Inspekcja trudnodostępnych miejsc
 40. Ekspertyzy, inwentaryzacje i projekty

 41. Opracowanie ekspertyz
 42. Opracowanie technologii napraw
 43. Wykonywanie inwentaryzacji maszyn, instalacji i obiektów budowlanych
 44. Sporządzanie dokumentacji CAD
 45. Wykonywanie projektów
 46. Według potrzeb i uzgodnień z klientem

 47. Wykonawstwo i nadzory
 48. Kierowanie budową oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego
 49. Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
2018© Karol Haraś CEBETE Centrum Badań Technicznych
cebete@cebete.pl
+48 603 676 517